Индустрия на фокус: Производство

На българските и международни индустриални компании НОВАКОН предлага счетоводни услуги, администриране на трудовите досиета и възнагражденията на служителите, както и данъчно и юридическо консултиране, за да отговорят на регулативните изисквания в България.

Индустрия на фокус: Производство

На българските и международни индустриални компании НОВАКОН предлага счетоводни услуги, администриране на трудовите досиета и възнагражденията на служителите, както и данъчно и юридическо консултиране, за да отговорят на регулативните изисквания в България.


Follow us:  
NOVACON - The Payroll & Accounting Company NOVACON - The Payroll & Accounting Company, The Payroll & Accounting Company