ПОЗНАНИЕ


Топ 5 на тенденциите в развитието на счетоводството

Източник: Accounting Web
Автор: Jason Bramwell

Кои тенденции ще имат най-голямо влияние върху счетоводните фирми и техните клиенти през следващите 5 години? Доколко счетоводителите са подготвени да се възползват от предимствата на тези тенденции? Тези два въпроса бяха акцент в нов доклад, представен в понеделник от Уолтърс Клуър, CCH, глобален доставчик на данъчна, счетоводна и одитна информация, софтуер и услуги.

Приблизително 500 счетоводители, които са специалисти по данъчни консултации и одит, както и в други финансови услуги, главни финансови директори (CFO) в лицензирани счетоводни компании, с oт двама до повече от 500 служители, участваха в проучването на Уолтърс Куър, CCH Prepardness Survey през август 2014.

Ключови резултати от проучването бяха представени от президента на CCH Уолтърс Клуър и от главния изпълнителен директор Тереза Макинтош по време на нейното изказване на Конференцията на асоциираните клиенти на CCH в понеделник сутрин - CCH Connections User Conference 2014 в Орландо.

“Всички счетоводни фирми имат достатъчно възможности да повишат производителността и печалбата си, но е важно да се знае къде съществуват тези възможности и как влияят те за подобряване на клиентската удовлетвореност”, споделя тя. “Комбинацията от разбиране на резултатите от проучването, заедно със зачитането нуждите на индустриалните отрасли, описва как те (счетоводните фирми) ще се концентрират върху ключовите тенденции за успех, което може да е изключително важно в постигането на бъдещ бизнес растеж.”

Докладът разкрива, че най-важната цел за добре подготвените фирми е не само високо ниво на доверие от клиентите, а и резултатите. В допълнение към това, че стават по-продуктивни и по-печеливши, много добре подготвените фирми твърдо вярват че технологията е ключа към управлението на промяната и постигането на добри бизнес резултати, добавя Уолтърс Клуър,CCH.

Все пак, проучването показва че само 18% от счетоводните фирми са “добре подготвени” да се възползват от ползите на петте тенденции, определени от Уолтърс Клуър като водещи и с най-силно влияние за бъдещето на счетоводната професия. 82 % от фирмите са “по-слабо подготвени”.

1. Нарастващ фокус върху обслужването на клиента: предоставянето на високо-качествено обслужване на клиентите, използването в максимална степен на технологиите за автоматизиране на дейностите и облекчаване на служителите, заедно с предлагането на повече персонализирани и стратегически консултации на клиентите.

Обслужването на клиентите се променя от традиционното директно общуване преди, към устойчив поток от потенциални възможности за ангажиране за всек клиент. Връзката между фирмата и клиентите й се превърна от нерегулярна и с неопределена честота в постоянна връзка и с отворен край.

“Гъвкавостта се превръща в способност”, споделя в доклада Дъг Слийтър, основател и главен изпълнителен директор на Слийтър Груп Инк. “Темпото на промяна е по-бързо от всякога, счетоводителите, които наблягат на гъвкавостта вместо на чистите умения, ще успяват през следващите години. ”

Според резултатите от проучването, осем от 10те “много добре подготвени” фирми споделят че фокусирането върху обслужването на клиентите значително ще повлияе върху бизнеса им в бъдеще. Също така, когато става въпрос за степента на важност на технологиите върху пакета от услуги и дейности на счетоводните фирми, 76 % от тези, които се определят като “добре подготвени”, споделят че технологиите ще имат първостепенно влияние за тяхната способност да предложат услуги, съдействие и добавена стойност, както и да задържат клиентите си.

2. Предизвикателства, свързани с интеграцията на технологиите: Да се правят съществени стратегически инвестиции в технологии днес, докато се осигурява плавно преминаване към и интеграция с нови и развиващи се технологии.

Какви са ползите от инегрирането на технологиите? Според доклада, приблизителното време, което е необходимо на фирмите за прехода от ангажирането им от клиента, през фактурирането, до получаването на плащане в банката, варира значително между “добре подготвените” и “по-малко подготвените” групи компании. Проучването показва че групата на “добре подготвените” фирми е по-бърза средно с 10 работни дни - средно около 14 работни дни, в сравнение със средно 24 дни за групата на “по-малко подготвените” компании.

3. Възможностите на дигиталната мобилност: намаляване на капиталовите разходи, увеличението на услугите и продуктивността на служителите чрез силата на мобилните устройства и дигиталните приложения, обособяване на добре структурирани информационни архиви на основа на „облачни” приложения.

Близо 80 % от “много добре подготвените” фирми споделят, че дигиталните мобилни възможности ще играят “много значима” роля в работата им през следващите пет години, отбелязва проучването.

В допълнение, сред 93% от счетоводителите, които казват че вече са въвели мобилните решения, или планират това през следващите три години, най-големият постигнат или очакван резултат е подобряване на клиентското обслужване (58%), подобряване на продуктивността (55%) и увеличаване ползите на работната среда за служителите (49%).

Според проучването повечето от “много добре подготвените” фирми вече са въвели адаптирана “облачна” технология (62%), в сравнение с по-малко подготвените (55%).

4. Управление на таланта и планиране на приемствеността: откриването и управлението на таланта, развитие на нови и различни групи умения, управление на оттеглянето на старите ръководни служители.

Според проучването, близо 7 от всеки 10 от “добре подготвените” фирми са вече готови да се възползват от предимството на управлението на талантите и планираната приемственост на служителите, гледайки в бъдещето, в сравнение с едва 30% от “по-малко подготвените” компании.

Повече от 60 % от съдружниците в американските публични счетоводни компании са на възраст над 50 години, а 75 % от членовете на Американския институт на лицензираните експерт-счетоводители ще се пенсионират до 2020, според Бил Карлино, управляващ директор на Transition Advisors, отбелязва се в доклада.

Това ще се трансформира в огромна дупка в търсенето и намирането на таланти, казва той. По-големите фирми, с 50 или повече служители, иматстандартен план за приемственост, с цел да бъдат задържани способните. Сред по-малките фирми, с по-малко от 25 служители, приблизително 70% нямат изграден модел на приемственост и задържане на добрите служители, нито начин служителите да бъдат привлечени като съдружници.

5. Социалните мрежи като инструмент на бизнеса: Компаниите трябва да стават по-добри в използването на Twitter и други социални мрежи, за да продават бизнеса си, за да откриват и привличат клиенти онлайн, за да имат поглед върху конкуренцията.

65% от “много добре подготвените” фирми вече използват социалните мрежи като бизнес инструмент, докато 28% го планират, според проучването. Сред “по-малко подготвените” фирми 55% вече използват социални платформи, докато 34% планират да го направят.

Според фирмите, най-големият резултат от представянето в социалните мрежи е повишаване на клиентската удовлетвореност, както и привличане на нов бизнес.

Ползването на социалните мрежи, за да бъдат “чути” клиентите и бъде разбран техния бизнес е мощен подход за връзка и задълбочаване на взаимоотношенията с клиентите, отбелязва Том Хууд, управител на Мерилендската Асоциация на лицензираните експерт-счетоводители. “Rе-туитването“, “харесването” и споделянето на новини и истории могат да задържат вашата фирма начело в бизнеса за дълго време.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

Топ 5 на тенденциите в развитието на счетоводството | NOVACON ПОЗНАНИЕ | NOVACON, The Payroll & Accounting Company