ПОЗНАНИЕ


Пейролът трябва да се развива, за да отговори по-добре на глобалните потребности

Източник: HRO Today
Автор: Деби Болла

Тъй като компаниите се развиват, за да отговорят на днешната глобална икономика, лицето на изнесения пейрол също се променя според скорошен доклад за пазарен анализ, озаглавен "Потребителски изисквания към пейрол услугите", проведени от консултантската компания NelsonHall. Традиционно, изнесения пейрол се използва основно от компании за спестяване на средства и докато това все още е мотивиращ фактор, различни въпроси пред индустрията включително глобализацията също играят роля в развитието на пазара.

Изводите от доклада са базирани на отзиви от интервюта с 150 старши мениджъри по човешки ресурси в САЩ, Великобритания и Европа. Зададените им ключови въпроси включвали следните теми: текущата използване на изнесен пейрол; бъдещо ползване на пейрол аутсорсинг услуги, предпочитания към пейрол платформи; и закупуване на процес за пейрол услуги. В доклада се изтъкват три основни тенденции в изнесения пейрол.

Увеличени изисквания за пейрол съпорт на мулти-национално ниво. Тъй като обхватът в глобален мащаб на бизнеса расте, възможността за предоставяне на пейрол съпорт на мулти-национално ниво се превръща в ключов критерий при подбор на пейрол доставчик. Според доклада, повече от 50 процента от корпорациите търсят един пейрол доставчик, който да обслужва множество страни. В доклада се прогнозира, че броят на страните, които се покриват от изнесения пейрол, ще нарастне с до седем процента през 2009 година.

Подобрена пейрол/ERP интеграция. В САЩ 42 процента от организациите ползват помощта на трета страна за пейрол услуги, докато 68 процента от компаниите поддържат функцията с вътрешен екип. Общите нива на удовлетвореност показват по-високи резултати за външните доставчици на пейрол услуги: 82 процента от организациите са силно удовлетворени от услугите на доставчиците си, докато нивото се понижава със 17 процента до 65% стойност за компаниите, ползващи вътрешен пейрол екип.

Като цяло, 65 процента от организациите биха били готови да преминат към нова пейрол платформа като част от услуга по изнесен пейрол, ако това е свързано с по-голям брой предимства. Например, очакваната полза за бизнес мениджърите е интегрирането на пейрола със съществуващата ERP платформа. Повече от 90 процента от организациите заявили, че за тях е много важно пейрол платформата да бъде интегрирана с тяхната ERP платформа. Пейрол софтуерът е възможно решение за това желание. Технология като Oracle и SAP позволяват пейрола да бъде част от една ERP система, която обслужва множество страни.

Интегриране на пейрола в други HR (Human Resources) процеси като част от по-обширен договор. Докладът цитира общия ръст в изнесеното ТРЗ. През 2009г. 19% от организациите планират да закупят или значително да разширят използването на пейрол услуги от доставчици трети страни, но бъдещето на пейрола може да бъде предопределено от способността му да се интегрира с други HR процеси, за да отговари на постоянно нарастващата нужда от съпорт на мулти-национални ниво. Почти 66 процента от организациите поставят акцент върху подобреното интегриране между пейрола и HR платформата. Осем процента от анкетираните се очаква да увеличат използването на пейрол услуги от доставчика, като част от по-обширен HR аутсорсинг договор през тази година.

Докладът също така разглежда области на удовлетворение с понастоящем изнесения пейрол. Изпълнителните директори изразиха задоволство от качеството на услугата, възможността да се намалят разходите за предоставянето на услугата, възможността да се намали вътрешната ангажираност, достъп до пейрол експертиза, редукция в допусканите грешки, надеждността на услугата и възможност за добавяне на функционалности при необходимост. Набелязаните области за подобрение включват ненадхвърляне на прогнозираните разходи, допълнителна редукция на разходите, подобрена прозрачност на ценообразуването, подобрена интегрирация с клиентски системи, бързина на реакция, подобряване на комуникацията, засилване на клиентското участие в разрешаване на проблеми и вземане на решения и подобряване подкрепата на мулти-национално ниво.

Къде това поставя бъдещето на пейрола? Докато новите изисквания към пейрола функцията – като съпорт на мулти-национално ниво и интеграция с ERP и общата HR платформа – се добавят, спестяването на разходите са все още водещия индикатор и основно възприето предимство за изнесен пейрол. Изнесения пейрол води до повече спестенир разходи, отколкото поддържането на тази функция в рамките на организацията, споделят бизнес ръководителите.

Друга появяваща се тенденция е възприемането на офшоринг (offshoring). Проучването отбелязва, че офшорни пейрол услуги могат да достигнат допълнително до средно от 10 до 20 процента икономия. Докато желанието на бизнес ръководителите в САЩ да използват офшорен доставчик (използвайки го на мястото на местен доставчик) е по-малко – едва осем процента – то 32 процента от анкетираните американски организации заявяват, че са готови да ползват офшорен пейрол, за да увеличат спестят повече разходи.

Мениджърите също били запитани какви били задължителните ползи от изнесения пейрол, а отговорите включвали подобрено законово съответствие, намаления разход на услугата, трансформацията на пейрол системите, подобрена платформа и технология, по-голям контрол на услугата, подобрено качество на данните и нуждата от подобряване на инструментите за репорти и справки. Добър знак за пазарното бъдещето: повече от 80 процента от американските организации обмислят аутсорсинг за повечето техни HR дейности към доставчик, който понастоящем им предлага изнесен пейрол.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

Пейролът трябва да се развива, за да отговори по-добре на глобалните потребности | NOVACON ПОЗНАНИЕ | NOVACON, The Payroll & Accounting Company