ПОЗНАНИЕ


Как да управляваме когато рискът от търговците и доставчиците стане наш
Надигащата се вълна на регулаторния контрол, резултат от световната финансова криза, вече се прехвърли от банките към техните доставчици...

Задължителна ротация на одиторските компании: Предварително проучване и преглед на гледните точки на заинтересованите лица
Световната финансова криза извади на преден план въпроси, свързани с обхвата и качеството на външния одит, концентрацията на пазара и независимостта на одиторите...

 1   2   3 
 

NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

ПОЗНАНИЕ | NOVACON ПОЗНАНИЕ | NOVACON, The Payroll & Accounting Company