ПОЗНАНИЕ


Как да станем счетоводители “търговци на дребно”?
Рик Стромбек, ДЕС (Дипломиран Експерт Счетоводител) от Орландо, споделя, че за клиентите, които за първи път ползват услугите на счетоводна фирма, са най-малко предпочитаните. Той по-скоро предпочита клиентите, които първo са били при други счетоводители. "По-добре е да са се запознали с нашата професия и да са настроили очакванията си спрямо нашите колеги, така че да могат да ни оценят повече." Право в целта.

Как да се превърнем от доверенa слуга в доверен консултант?
Налице е нарастващата тенденция на преход от традиционната работа на счетоводителите към дейности с повече консултантски характер. Клиентското търсене го има, но зависи от счетоводителите да се възползват от това. Каква трябва да бъде ролята на счетоводителите днес?

Изкуството на счетоводството: създаването на консултант
В началото на моята счетоводна кариера, освен че работех на пълно работно време, аз също подбирах клиентите, с които работех извънредно, известно още като работа на “черно”. Един от клиентите ми управляваше магазин за сладолед на франчайзинг.

Ръководителите на счетоводните фирми и персоналът възприемат етичните норми по различен начин
Изследването проследява някои възможни причини, поради които ръководителите в компанията и оперативните служители или професионалният персонал могат да имат различни гледни точки за етичната среда във фирмата, и също така установява, че дори и служителите на ръководни позиции могат да се възползват от менторството.

Дипломирани експерт-счетоводители (ДЕС), не бъдете “просто момчето/момичето за данъците“
Някои анализатори в счетоводната индустрия предупреждават собствениците на бизнеси да не разчитат изцяло на своите счетоводители за бизнес съвети, но много от собствениците очевидно пренебрегват този съвет. Много от най-добрите счетоводни фирми съобщават, че чести източници на ръст на приходите им включват нишови услуги, като например бизнес оценки, съдействие при съдебни спорове, стратегическо планиране и бизнес консултантски услуги.

Време е да се одобрят Mеждународни Oдиторски Стандарти (МОС) за прилагане в Европа: Перспективата на развиващите се пазари
Целта на статията е да подкрепи приемането на МОС от гледна точка на развиваща се пазарна икономика. Статията се опитва да докаже предимствата от възприемането на МОС, както за развиващите се пазарни икономики, така и за европейския пазар като цяло.

Слийтър: Бъдете доверен консултант, а не слуга
Промените от предишните десетилетия са оставили счетоводителите в позицията на "най-доверените слуги" на техните клиенти, отколкото на техните най-доверени консултанти, според IT експертa и лектор Дъг Слийтър.

Да направим по-добър отчет за доходите
Годишният отчет на доходите на една компания би трябвало да бъде прозрачно оповестяване на нейните приходи и разходи, които инвеститорите могат лесно да тълкуват. Повечето обаче не са такива, което в голяма степен се дължи на това, че приходите и разходите класифицирани в съответствие с общоприетите счетоводни принципи (GAAP) могат да бъдат трудни за интерпретиране.

Как финансите и счетоводството могат да стимулират иновацията
Почти три четвърти (74%) от дипломираните експерт-счетоводители (CPAs), участващи в изследването на AICPA Business и Industry Economic Outlook Survey за третото тримесечие на 2013 г., заявиха, че финансите и счетоводството трябва да играят важна или крайно важна роля в усилията за иновации на компаниите...

Ангажираността на бизнеса в счетоводството: Аналитичен доклад за преминаването към Международните Стандарти за Финансови Отчети и работата на счетоводителите
Статията предоставя анализ на преминаването към Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и влиянието им върху и последиците за ролята на счетоводителя, позиции, практики и работа в европейски контекст.

 1   2   3 
 

NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

ПОЗНАНИЕ | NOVACON ПОЗНАНИЕ | NOVACON, The Payroll & Accounting Company