Индустрия на фокус: Технологии и телекомуникации

Компаниите в сектора се борят за най-добрите специалисти и правилното управление на човешкия ресурс е от първостепенна важност. НОВАКОН предлага изнасяне на обработката на заплатите и администрацията на трудовите досиета, за да може да се фокусирате върху управлението на човешките ресурси.

Индустрия на фокус: Технологии и телекомуникации

Компаниите в сектора се борят за най-добрите специалисти и правилното управление на човешкия ресурс е от първостепенна важност. НОВАКОН предлага изнасяне на обработката на заплатите и администрацията на трудовите досиета, за да може да се фокусирате върху управлението на човешките ресурси.


Follow us:  
NOVACON - The Payroll & Accounting Company NOVACON - The Payroll & Accounting Company, The Payroll & Accounting Company