Транспорт и автомобилна индустрия

Регулиран и изключително конкурентен, транспортния сектор е притиснат от икономическата среда и международна конкуренция непрекъснато да оптимизира и подобрява разходната част от бизнеса. Транспортната и автомобилната индустрия е сектор с много динамични законодателни и регулативни промени, които често влияят на резултатите на компаниите.

За такива компании от автомобилната индустрия и транспортния сектор НОВАКОН предлага счетоводни и данъчни услуги, и изнесено администриране на възнагражденията, които ще им позволят да подобрят управлението на финаново-счетоводните си процеси, да намалят административните си разходи, свързани с тези процеси и да се фокусират върху търсенето на нови източници на приходи.  

НОВАКОН работи с Оркид Спортс Карс (ексклузивен вносител и дистрибутор на Порше за България) от самото стартиране на дейността на компанията в България, както и с международна авиокомпания (Уиз Еър), и други от сектора.

Международната дейност на компаниите от сектора изисква гъвкавост на административните процеси, която НОВАКОН може да осигури. В същото време множество малки и големи международни компаниии откриват България като подходяща дестинация за производство на компоненти за автомобилната индустрия. НОВАКОН може да предложи на тези компании счетоводни и данъчни услуги, както и услуги по обработка на възнагражденията, които да им помогнат да управляват административните си процеси в България.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

Транспорт и автомобилна индустрия | Счетоводни и ТРЗ услуги Транспорт и автомобилна индустрия | Счетоводни и ТРЗ услуги, The Payroll & Accounting Company