Хотелиерство и туризъм

Хотелиерството и туризма представляват основен клон на българската икономика, формиращ над 5% от БВП на България. В последните години бяха реализирани различни качествени и мащабни проекти в сферата на туристическата индустрия, които са изправени пред предизвикателствата на съвременната икономическа реалност в Европа и по света, които изискват висока ефективност и оптимизация на разходите.

Имайки предвид и сезонния характер на индустрията, в сектора е особено важно формирането и управлението на дългосрочен качествен екип.  За компании от индустрията, НОВАКОН предлага цялостно данъчно консултиране, изнасяне на администрирането на възнагражденията и съпортващи счетоводни услуги.

Сред клиентите на НОВАКОН е ваканционно селище Garden of Eden, където НОВАКОН успешно поема изнесени контролни функции на вътрешния счетоводен екип, труд и работна заплата и действа като данъчен консултант, включително в процеса на строителство и реализация на проекта.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

Хотелиерство и туризъм | Счетоводни и ТРЗ услуги Хотелиерство и туризъм | Счетоводни и ТРЗ услуги, The Payroll & Accounting Company