Търговия

Секторът на търговията на дребно остава един от най-динамичните и бързо променящи се, като той се характеризира със сложно управление на множество контрагенти и информация, и администрация на голям брой служители със сложно работно време.

НОВАКОН се гордее да работи с едни от световните лидери в търговията – IKEA (най-големият в света търговец на дребно за мебели и обзавеждане) и INTERSPORT (лидер в търговията със спортни стоки). За компаниите от тази индустрия, екипът на НОВАКОН може да предложи счетоводни услуги и услуги по обработка на възнагражденията, които да улесняват ръководството на организацията при администриране на тези процеси.

Глобализацията не просто елиминира границите между държавите, но предоставя и нови възможности за сектора търговия на едро. Търговците на едро са изправени пред много предизвикателства като различен управленски стил, културни различия и проблеми във възприемането на продуктите. За компаниите от този сектор, НОВАКОН предоставя улеснено приспособяване към българската законодателна рамка и практики чрез гъвкави и висококачествени счетоводни и данъчни услуги, както и изчерпателни услуги за администриране на възнагражденията.

Икопал, ТКК и Микровисата са сред компаниите от сектора търговия на едро, които се довериха на НОВАКОН.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

Търговия | Счетоводни и ТРЗ услуги Търговия | Счетоводни и ТРЗ услуги, The Payroll & Accounting Company