Недвижимости и строителство

Секторът на недвижимите имоти и строителния бранш е изправен пред сериозни предизвикателства на съвременните икономически и финансови условия в световен мащаб. Предвид новите реалности, ефективността и стриктното планиране и управление на разходите е изключително важно за успешната реализация на проектите в сферата на жилищното строителство и търговските и офис обекти.

НОВАКОН работи с международни и български компании като Gazit Globe, Plaza Centers, Zeus Capital, SKE Group. Екипът на НОВАКОН е участвал и съдействал активно с изчерпателни счетоводни услуги и данъчни консултации в първоначалното изграждане на групата компании в инвестиционната структура Orchid Group, включително до успешното листване на компанията майка на Лондонската Фондова Борса.

На компаниите в тази индустрия НОВАКОН може да предложи пълно счетоводно обслужване, данъчни консултации и стриктно данъчно планиране, както и изнесено администриране на възнагражденията.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

Недвижимости и строителство | Счетоводни и ТРЗ услуги Недвижимости и строителство | Счетоводни и ТРЗ услуги, The Payroll & Accounting Company