Професионални услуги

Сектора на професионалните услуги се характеризира с висока степен на проектност и критичност при управление на човешките ресури. Компаниите от сектора предлагат услуги, свързани с управление на проекти или консултиране в области като операции с недвижимости, правни и финансови услуги, маркетинг, строителство и архитектура, като компаните може да са български и международни, и такива с няколко служители до големи корпорации със стотици служители и мултинационално присъствие.

Предизвикателствата пред фирмите, предлагащи професионални услуги, са свързани с качествено управление на проекти, управление на растежа, оптимизиране на разходите и вътрешните бизнес процеси, финансово планиране и развитие на стратегическите предимства на компанията.

Екипът на НОВАКОН може да ви помогне в управлението на бизнеса ви чрез администриране на заплащането на служителите ви и данъчни услуги за финансов контрол на компанията ви и различните проекти, които управлявате.

Екипът на НОВАКОН предоставя счетоводни, данъчни и трудово-правни услуги на компании като Colliers, Adecco, OKIN Facility, BULPROS и множество други международни и български компании, лидери в своята индустрия.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

Професионални услуги | Счетоводни и ТРЗ услуги Професионални услуги | Счетоводни и ТРЗ услуги, The Payroll & Accounting Company