Аутсорсинг

България е дестинация с непрекъснато нарастваща привлекателност за създаване както на офшорни центрове, така и за аутсорсинг на IT и бизнес процеси, нужди и проекти. Индустрията нараства стабилно с двуцифрени ръстове през последните две деситилетия, като заетите в сектора надхвърлят 20,000 души.

Създаването и поддържането на добре обучен и мотивиран екип, включително IT специалисти и голяма мултинационална група от разнородни таланти, е водещо независимо дали става дума за ITO (Information Technology Outsourcing) или BPO (Business Process Outsourcing).

НОВАКОН предлага изчерпателни услуги по цялостно изнасяне и администриране на труд и работна заплата за BPO и ITO компаниите, така че управляващите могат да се концентрират върху стратегическия процес на управление на непрекъснато нарастващите човешки ресурси.

Нашето уеб-базирано предложение ще ви предостави непрекъснат и сигурен 24/7 достъп до информацията за HR администрацията и трудовите възнаграждения, като в същото време ще запазите ползите от изнасянето на тези процеси към НОВАКОН като специализиран доставчик на такива професионални услуги. 

НОВАКОН се гордее да работи с едни от водещите компании в аутсорсинг индустрията като ADECCO и EXL.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

Аутсорсинг | Счетоводни и ТРЗ услуги Аутсорсинг | Счетоводни и ТРЗ услуги, The Payroll & Accounting Company