Юридически услуги

НОВАКОН може да ви предложи изчерпателни юридически услуги, свързани с всички аспекти на вашия бизнес и да ви съдейства в сферите, които са с най-висока степен на значимост за бизнес опериращи както на местния, така и на международните пазари:

  • търговски сделки и договори
  • договорно право
  • дружествено право
  • сливания и придобивания
  • несъстоятелност
  • due diligence reports
  • недвижими имоти
  • административно право
  • интелектуална собственост
  • процесуално представителство

В партньорство с адвокатско съдружие Карастоянов, Митков и съдружници, което е член на Alliance of Business Lawyers, можем да ви предложим и висококачествени правни услуги и помощ извън България.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

Юридически услуги | NOVACON Юридически услуги | NOVACON, The Payroll & Accounting Company