ISO сертификати

Ние сме сертифицирани по ISO!

Качеството е основен фактор в нашата работа и нашето желание е да удовлетворяваме потребностите и очакванията на клиентите ни, свързани с нашите услуги.

НОВАКОН спазва най-високите международни стандарти за качество на професионалните услуги. Компанията има въведена система за управление на качеството по ISO 9001:2008, сертифицирана от британската компания Lloyd`s Register Quality Assurance от 2007 г.

Системата за осигуряване на качеството е инструмент, който се прилага ежедневно във всички аспекти на нашата дейност, за да предоставим наистина професионални услуги по организиран и конкурентноспособен начин.

В стремежа си да прилагаме винаги най-добрите практики и международни стандарти, през 2016 г. успешно преминахме и към най-новата версия, като следваме и прилагаме принципите,заложени в ISO 9001:2015. Непрекъснатото подобряване на ефективността на системата за управление на качеството остава наша основна и най-важна цел и за напред.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

ISO сертификати | NOVACON ISO сертификати | NOVACON, The Payroll & Accounting Company