ПОЗНАНИЕ


Изкуството на счетоводството: Данъчният сезон трябва да става по-добър
Подготовката на годишните данъчни декларации е много сериозно начинание, което трябва да се управлява и непрекъснато да се подобрява. Това изисква усилия от партньорите, управителите и целия екип.

Време ли е за аутсорсинг на човешките ресурси?
Компании, действащи като професионални работодатели, осигуряват повече свободно време на собствениците на съответния бизнес за генериране на печалба.

Четирите лица на развиващите бизнеса в счетоводните фирми
Когато става въпрос за бизнес-развитие, няма “едно решение за всичко”. Всеки човек във всяка фирма има индивидуален набор от умения и нива на комфорт. Ако фирмите се вгледат в собствените си кадри и разделят служителите си според уменията им, ще бъде много по-вероятен успехът им във формирането на истинска маркетинг култура и бизнес-развитие.

Топ 5 на тенденциите в развитието на счетоводството
Кои тенденции ще имат най-голямо влияние върху счетоводните фирми и техните клиенти през следващите 5 години? Доколко счетоводителите са подготвени да се възползват от предимствата на тези тенденции? Тези два въпроса бяха акцент в нов доклад, представен в понеделник от Уолтърс Клуър, CCH, глобален доставчик на данъчна, счетоводна и одитна информация, софтуер и услуги.

Изкуството на счетоводството: Нещата се променят
Иновациите изискват промени, а много от нас се противопоставят или не са склонни към промени. Не и аз, надявам се. Аз непрекъснато следя иновациите, които биха били приложими към това, с което се занимавам. Понякога е трудно да не изоставаш и изглежда, че става все по-трудно и по-трудно...

Изкуството на счетоводството: Високите такси трябва да са цел за клиента
На времето имах трима клиенти, които бяха от борда на директорите на една и съща компания, листната на нюйоркската фондова борса. Двама от тях разпитваха за всяка сметка и за всеки изразходен час, а таксите, които плащаха, бяха доста ниски за хора на такова ниво.

Как да доразвиете счетоводната си практика с изнесено администриране на заплатите
Много счетоводители се борят с администрирането на работните заплати или защото имат твърде много работа по това, или защото не искат да правят това изобщо. И в двата случая, те не отговарят на нуждите на техните бизнес клиенти.

Пейролът трябва да се развива, за да отговори по-добре на глобалните потребности
Тъй като компаниите се развиват, за да отговорят на днешната глобална икономика, лицето на изнесения пейрол също се променя според скорошен доклад за пазарен анализ, озаглавен "Потребителски изисквания към пейрол услугите", проведени от консултантската компания NelsonHall.

Изкуството на счетоводството: Изгубих клиент заради счетоводна фирма с по-ниски такси
Никога не съм бил най-нископлатеният счетоводител, нито пък най-скъпият. Понякога цените са обект на възприятие от клиента, а не реалността. Таксите винаги са свързани с предоставеното качество, въпреки че това не винаги е очевидно.

Администрацията на заплатите: Какви са днешните предизвикателства?
Днешните предизвикателства пред администрирането на трудовите възнаграждения следват обичайната тема за всички съпортващи бизнеса функции. Очаква се да бъдат в по-голяма степен разходо-ефективни, като предлагат по-добро качество – в същността си трябва да дава повече за по-малко средства.

 1   2   3 
 

NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

ПОЗНАНИЕ | NOVACON ПОЗНАНИЕ | NOVACON, The Payroll & Accounting Company