Индустрия на фокус: Аутсорсинг

Създаването и поддържането на добре обучен и мотивиран екип, включително IT специалисти и голяма мултинационална група от таланти, е водещо независимо дали става дума за ITO или BPO. НОВАКОН ще ви помогне с администрирането на трудовите възнаграждения и администрацията на вечно увеличаващия се персонал.

Индустрия на фокус: Аутсорсинг

Създаването и поддържането на добре обучен и мотивиран екип, включително IT специалисти и голяма мултинационална група от таланти, е водещо независимо дали става дума за ITO или BPO. НОВАКОН ще ви помогне с администрирането на трудовите възнаграждения и администрацията на вечно увеличаващия се персонал.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

Follow us:  
NOVACON - The Payroll & Accounting Company NOVACON - The Payroll & Accounting Company, The Payroll & Accounting Company