Индустрия на фокус: Търговия

Секторът на търговията се характеризира с управление на множество контрагенти и администрация на голям брой служители със сложно работно време. За компаниите от тази индустрия, екипът на НОВАКОН може да предложи счетоводни услуги и услуги по обработка на заплатите, които да улесняват ръководството на организацията при администриране на тези процеси.

Индустрия на фокус: Търговия

Секторът на търговията се характеризира с управление на множество контрагенти и администрация на голям брой служители със сложно работно време. За компаниите от тази индустрия, екипът на НОВАКОН може да предложи счетоводни услуги и услуги по обработка на заплатите, които да улесняват ръководството на организацията при администриране на тези процеси.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

Follow us:  
NOVACON - The Payroll & Accounting Company NOVACON - The Payroll & Accounting Company, The Payroll & Accounting Company