Индустрия на фокус: Технологии и телекомуникации

Компаниите в сектора се борят за най-добрите специалисти и правилното управление на човешкия ресурс е от първостепенна важност. НОВАКОН предлага изнасяне на обработката на заплатите и администрацията на трудовите досиета, за да може да се фокусирате върху управлението на човешките ресурси.

Индустрия на фокус: Технологии и телекомуникации

Компаниите в сектора се борят за най-добрите специалисти и правилното управление на човешкия ресурс е от първостепенна важност. НОВАКОН предлага изнасяне на обработката на заплатите и администрацията на трудовите досиета, за да може да се фокусирате върху управлението на човешките ресурси.


NOVACON has been acquired by TMF Group, you can read more about the acquisition in our press release.

Follow us:  
NOVACON - The Payroll & Accounting Company NOVACON - The Payroll & Accounting Company, The Payroll & Accounting Company